ARTICOL ÎNCĂRCAT ÎN: 18.01.2018
--- F ---
GR. VÂRSTĂ: > 60 ani
DIN: Bucuresti
ÎNSCRIS: 15.04.10
STATUS: TITAN
DATE SEJUR
JAN-2018
DURATA: 1 zile
cuplu fara copii
2 ADULȚI

GRAD SATISFACȚIE
CADRUL NATURAL:
100.00%
Încântat, fără reproș
DISTRACŢ. / RELAXARE:
100.00%
Încântat, fără reproș

NOTA MEDIE REZULTATĂ
100.00%
OBS: Spre deosebire de GRADUL de SATISFACŢIE (care se selectează de autor si se exprimă in procente, 0 - 100 %), MEDIA se calculeaza AUTOMAT, ca notă de la 1 (foarte slab) la 10 (excelent)

AUTORUL ar RECOMANDA
această destinaţie unui prieten sau cunoscut
[fb]
TIMP CITIRE: 10 MIN

Întoarcere în timp cu castani şi parfum de tei pe Mântuleasa

TIPĂREȘTE URM de aici

Timp de două dimineţe am străbătut cartierul şi străduţele în care mi-am petrecut cei mai frumoşi ani. Acolo am copilărit, am învăţat, am iubit, m-am căsătorit, am făcut şi crescut copii. Ar fi trebuit ca cea mai importantă perioadă din viaţa mea să-mi fie amintită de ceeace lăsasem acolo şi-mi părea de nezduncinat. Am găsit alte străzi, altă configuraţie, blocuri înalte fără personalitate în locul clădirilor joase cu marchiză de sticlă şi curţi cu flori, casa în care am locuit modificată şi transformată în pensiune, biserici dărâmate, străzi dispărute, aproape nu-mi mai aminteam de nimic, îmi fusese ştearsă memoria locurilor. Veţi spune că viaţa merge înainte, că nu poţi opri totul la nivelul începutului de secol trecut, da, aveţi dreptate dar la nivel individual ai nevoie de repere şi puncte de sprijin. M-am îndreptat cu speranţă spre Mântuleasa despre care am auzit că rămăsese intactă. Pe strada Mântuleasa şi alte două lăturalnice avusesem trei prietene. Ne întâlneam zilnic pe seară după ce terminam lecţiile ca să vorbim despre băieţi. Stadiul relaţiilor pe care le aveam cu ei pe la 15-16 ani se definea prin sintagma ˝Michi vorbeşte cu Tudor˝. Tudor era băiatul preotului Drăgulescu de la biserica Olteni şi mama intrase la idei să nu cumva să mă călugăresc aşa de des mergeam la biserică. Nici măcar nu l-am cunoscut dar mă roşeamşi inima o lua razna de câte ori trecea cu bicicleta prin faţa casei mele. Celelalte prietene au avut mai mult noroc. Băieţii lor le aşteptau la sfârşitul orelor de la liceul Matei Basarab şi le însoţeau tăcuţi până la casele lor. În faţa porţii fata spunea˝mâine ies la 12 sau 13˝ după cum era programul şcolar ˝Pe mâine˝ spunea el, asta fiind toată conversaţia. Una din fete chiar s-a căsătorit cu iubitul ei dar n-a mers, a rămas să-şi crească singură copilul. Celelalte idile ca şi a mea s-au pierdut în parfumul florilor de tei din Mântuleasa.

Cele ce voi scrie în continuare, cu toate că vi s-ar putea părea greoi din cauza abundenţei de nume de străzi, biserici şi clădiri este o invitaţie adresată userilor AFA, bucureşteni sau nu, să exploraţi acest colţ din Micul Paris păstrat aproape intact şi care cu siguranţă vă va trezi o undă de duioşie.

Strada Mântuleasa porneşte din Calea Călăraşi care era foarte aproape de casa în care am locuit şi ajunge ca o panglică pe Calea Moşilor. Este ca un ax în dreapta şi stânga acesteia deschizându-se străzi de un rar echilibru şi frumuseţe:Popa Soare, Romulus, Negustori, Plantelor, pictor Romano, Paleolugu. Fiecare stradă are povestea ei cu case locuite de negustori bogaţi, cu plăcuţe care marchează personalităţi ale vremurilor, cu câteva blocuri cubiste interbelice. Multe imobile opulente sunt refăcute în urma retrocedărilor sau a recuperării din drepturi litigioase redevenind mici palate. Altele aflate în paragină sunt părăsite sau locuite de bătrâni cu pensii mizere.

Mahalaua Mântuleasa de la marginea Bucureştiului pomenită pentru prima oară documentar în 1707 cuprindea câteva case de mici negustori sau boiernaşi de ţară. Uliţa Mântuleasa şi-a luat numele de la negustorul Manta şi a soţiei sale Stanca poreclită Mântuleasa. Casele cu grădini mari şi livezi cu duzi au fost ridicate în jurul bisericii cu acelaş nume. Biserica Mântuleasa conform pisaniei de deasupra uşii de intrare a fost ctitorită în 1734 de două femei: Stanca văduva unui negustor bogat numit Manta şi sora acesteia Maria. Ca să vă daţi seama de întinderea unei mahalale la sfârşit de sec XVIII, abia după vreo 60 de ani de la construirea bisericii, numărul caselor din mahala ajunsese la 28 (C. Giurescu). Biserica dintru început a fost construită din cărămidă în stil brâncovenesc. Are formă de cruce cu o suprafaţă desfăşurată de 176 mp, pridvor pictat sprijinit pe patru stâlpi şi o turlă deasupra pronaosului. Deşi ca şi celelalte biserici a trecut prin cutremure şi-a păstrat în totalitate forma originală graţie refacerii din perioada 1924-1930. Întâmplarea că dealungul timpului biserica nu a ars a făcut posibilă păstrarea picturilor iniţiale. Acestea fiind lucrate în frescă bizantină au ieşit la iveală în 1924 după ce au fost spălaţi pereţii. Sunt câteva momente iconografice unicat: în pridvor se poate vedea hora domniţelor reprezentând câteva tinere îmbrăcate după moda sec. XVIII şi care aduc slavă Domnului şi câteva reprezentări zoomorfe; în naos este o frescă cu Cina cea de Taină şi Răstignirea lui Hristos. În cadrul acestor lucrări de restaurare făcute conform celei de a doua pisanii sub regii Ferdinand şi Carol al II-lea, s-a redeschis pridvorul, s-a renunţat la o turlă ridicată după construirea bisericii şi s-a adus un clopot făcut din oţelul capturat în 1919 de la duşmani de ostaşii români. Ultima restaurare a avut loc între 2005-2009 când a fost încercuită de trei centuri de beton şi s-a refăcut splendid pictură din pridvor.

Am intrat pe str. Mâtuleasa dinspre Calea Călăraşi. După câteva foste case bogate dar unele destul de neglijate, depăşind biserica Mântuleasa am ajuns într-un scuar în care este amplasat bustul lui Mircea Eliade. (scriitor, filozof, istoric al religiilor 1907-1986). El s-a născut în apropiere, pe str Melodiei şi a învăţat la scoala Mântuleasa dărâmată fără sens sau motiv în 2003 lăsându-se terenul de izbelişte. Această şcoală a avut mare rezonanţă în opera sa, fiind la baza nuvelei Pe strada Mântuleasa. Ca scriitor a cultivat genul mistic şi misterios, majoritatea scrierilor fiind inspirate de locuri stranii din Bucureşti. Aşa este nuvela ˝Casa sângelui negru˝localizată pe str. Mântuleasa nr. 33, casă care nu a mai fost locuită din 1948 şi care- spun vecinii- ar fi bântuită de spirite. După terminarea studiilor de filozofie în Bucureşti a plecat în India unde a aprofundat filozofia şi curentele religioase. S-a stabilit în Chicago unde a pus bazele catedrei de istorie a religiilor, teoriile şi scrierile sale căpătând notorietate mondială. De la scuarul cu bustul lui Eliade am intrat pe str. Plantelor unde la nr. 9 s-a aflat sanatoriul de boli nervoase Caritatea condus de dr. Şuţu. Aici a fost internat şi tratat pe cheltuiala lui Titu Maiorescu, luceafărul poeziei româneşti Mihai Eminescu. A murit în sanatoriu la 15 (16 pe placa comemorativă) iunie 1989. Mergând mai departe pe str. Plantelor am ajuns pe strada Popa Soare pomenită deasemeni de Mircea Eliade pentru cârciuma Floarea Soarelui. Biserica Popa Soare de pe strada dr. Burghele ctitorită în 1745 se remarcă prin vitralii superbe lucrate la Viena şi montate aici înainte de 1940. Este înconjurată de un parc, vara plin de trandafiri, în care se găseşte bustul filozofului Petre Ţuţea, victimă a regimului comunist, care a locuit în cartier. Alte personalităţi care sunt amintite prin plăci comemorative pe casele în care au locuit sau pe imobile construite mai nou în cartierul Mântuleasa sunt:

-Mircea Vulcănescu, filozof, teolog publicist cu orientare de dreapta a murit la izolator în 1952 la închisoarea de la Aiud

-părintele d. Stăniloaie, dogmatist, filozof, scriitor prolific, membru al Academiei Române a fost închis la Aiud între 1958-1963. După moartea sa în 1993 a lăsat în urmă o vastă operă de cultură şi filozofie religuiasă

-Simion Mehedinţi, geograf, geopolitician, academician

-Panait Istrati, aventurier şi scriitor care a exercitat 14 din cele mai de jos meserii, remarcat de Romain Rolland care i-a scris prefaţa la Chira Kiralina

-Constantin Bacalbaşa, ziarist, om politic, memorialist fondator de ziare de avantgardă

-N. Carandino, scriitor, soţul actriţei Lili Carandino. A făcut 9 ani de puşcărie politică la Sighetet şi l-a îngrijit pe Iuliu Maniu înainte de deces.

-D. R. Ioaniţescu avocat, fruntaş ţărănist

- Marin Preda, probabil cel mai mare scriitor postbelic care a locuit în str. Pictor Romano nr. 21 între anii 1975-1980. Acolo a scris˝romanul ˝Cel mai iubit dintre pământeni˝ şi acolo a fost ultima sa locuinţă.

Pe str. Romulus spre Calea Călăraşi se mai păstrează o clădire masivă în stil maur construită la începutul sec. trecut pentru fabrica de trăsuri Rieber. Este bine întreţinută, azi aici funcţionând una din arhivele Min. de Interne. După ce am trecut pe lângă un platan uriaş al cărui diametru poate depăşi 2-3 m, am ajuns la Casele Bacaloglu construite în 1887 în stil eclectic. O raritate în cartier este imobilul aflat la intersecţia străzilor Negustori cu Paleologu. Ferestrele în ogivă decorate cu stucaturi sunt unicat în Bucureşti. Este vorba de casa Romulus Popescu construită în stil art- nouveau în 1910. Am păşit pe str. Sfinţi unde a locuit părintele Stăniloaie şi puţin mai departe am putut intra numai în pridvorul bisericii Sfinţi, prima biserică decorată în exterior cu sibile, recent renovată. Biserica propriuzisă era închisă dar am putut fotografia pridvorul şi interiorul prin gratii. O altă biserică pe care aş fi vrut s-o văd a fost biserica Sf. Nicolae Negustori atestată în 1665 şi care a fost pictată de Tattarăscu. Am găsit-o cu schele în plin şantier de consolidare şi refacere. Să nu credeţi că străzile din cartierul Mântuleasa deţin numai case vechi neîngrijite sau părăsite. Birouri de avocatură funcţionând în clădiri de epocă reabilitate, ambasada Danemarcei la care gardul are o superbă monogramă în fer forjat, hoteluri şi restaurante de lux cum eGrand Boutique Hotel de 4 stele din str. Negustori nr. 1, vile cochete, fac din zona Mântuleasa unul din cartierele rezidenţiale scumpe din Bucureşti. N-am putut părăsi cartierul până ce nu am trecut prin faţa liceului comercial Kretzulescu, de pe strada Domniţei (Hristo Botev) construit la iniţiativa marelui economist cu nume omonim şi sprijinit de primarul Pake Protopopescu. Inaugurat în 1889 în prezenţa regelui Carol I şi a princepelui Ferdinand a fost până la înfiinţarea Academiei de Studii Economice în 1913, cea mai înaltă treaptă de învăţământ economic românesc.

A fost ultimul review. În aceste patru episoade am trecut în revistă cartierul în care mi-am petrecut cea mai frumoasă parte a vieţii dar … nu mai făceam parte din el, după cum el nu mai făcea parte din mine. Scriind aceste ultime cuvinte mi-am adus aminte de nemuritoarele versuri eminesciene ˝Astăzi chiar de m-aş întoarce/ A´nţelege-o nu mai pot/ unde eşti copilărie/ cu pădurea ta cu tot? ˝


[fb]
---
Trimis de Michi in 18.01.18 18:56:34
Validat / Publicat: 19.01.18 08:21:24
VIZUALIZĂRI: 3262INFO ADIȚIONALE
  • Nu a fost singura vizită/vacanţă în BUCUREȘTI.
SESIZEAZĂ
greșeală / conținut, limbaj
Adn. FAVORIT
12 ecouri scrise, până acum, la acest articol

NOTĂ: Părerile și recomandările din articol aparțin integral autorului (Michi); în lipsa unor alte precizări explicite, ele nu pot fi considerate recomandări sau contrarecomandări din partea site-ului AmFostAcolo sau ale administratorilor.
Poze atașate (se deschid în pg nouă)
P02 Clădire retrocedată şi vândută Rom Construct. Nu pot fi de acord cu culoarea faţadei
EVIDENTIAȚI ARTICOLELE CU ADEVĂRAT UTILE!
Dacă impresiile de mai sus v-au impresionat prin utilitate, calitate etc folosiți linkurile de mai jos, prin care puteți acorda articolului un BONUS în Puncte de Mulțumire-Apreciere (PMA) articolului.
Puteți VOTA acest articol:
PUNCTAJ CRT: 1000 PMA (std) PLUS 36650 PMA (din 39 voturi)
NOTĂ: Mulțumită numărului de voturi primit, articolului i-a fost alocat automat un SUPERBONUS în valoare de 2000 PMA.

ECOURI la acest articol

12 ecouri scrise, până acum

Carmen Ion [19.01.18 10:27:02] »

@Michi: Minunat serial și frumoase aduceri aminte!

mihaelavoicu [19.01.18 16:54:16] »

Unul din cele mai frumoase reviewuri citite!

Câtă istorie, câtă civilizație și spiritualitate ați scos la iveală din acest vechi cartier al Bucureștiului. Trebuia să vă mutați din unul în altul, ați fi scris o cărticică frumoasă și mai mult ca sigur, bine primită.

Nu cred să fie chiar ultimul!

Mulțumesc pentru frumusețea lui, pentru stilul și încărcătura de informații ce o conține.

iulianic CONS. ONORIFIC AFA / ROMÂNIA [19.01.18 17:14:17] »

@Michi:

… o invitaţie adresată userilor AFA, bucureşteni sau nu, să exploraţi acest colţ din Micul Paris păstrat aproape intact şi care cu siguranţă vă va trezi o undă de duioşie.

Într-adevăr, o plimbare prin zona Mântuleasa poate fi și pentru noi, cei care nu avem adânci rădăcini acolo, foarte plăcută, liniștitoare și… culturală.

Anul trecut am avut șansa să particip la o plimbare organizată "Prin Bucureștii lui Mircea Eliade". N-a fost doar o plimbare printr-o zonă istorică interesantă a capitalei, ci și o încercare de valorificare a patrimoniului său cultural pentru că, în prezentarea lor ghizii însoțitori puneau mare accent pe acest aspect. Cu această ocazie am aflat câte ceva din istoria vechilor mahalale și multe amănunte despre arhitectura caselor boierești care încă mai dăinuie. Articolul meu Din strada Mântuleasa, pe urmele lui Mircea Eliade a reușit să redea prea puțin din tot ceea ce am aflat atunci.

Michi [19.01.18 17:41:51] »

@iulianic:În primul rând bine ai revenit! Am vrut să-ţi fac uarea asta de ieri din faţa Fortului 13 dar m-am gândit că nu a fost efectiv o absenţă din cauză că în luna în care nu ai scris au fost atâtea sărbători. Meritai şi tu la 15 mil puncte un pic de concediu de odihnă pe Afa. Citisem mai de mult reviewul tău şi m-a amuzat că fiind un grup atât de mare ai simţit nevoia să mai reiei cartierul la pas, de una singură. Şi eu am fost în două dimineţe în încercarea de a lega prezentul de amintirile de acum 70 de ani. Nu prea a mers, între timp s-au mai dus câteva miliarde de neuroni, de unde uşoara nostalgie a unor emoţii pierdute.

Michi [19.01.18 17:58:32] »

@mihaelavoicu: Mulţumesc Mihaela, recunosc că mi-au făcut plăcere elogiile tale dar de crezut, nu. Poate dacă mai tăiai puţin coada vulpii. De altfel şi eu mi-am exprimat de mai multe ori aprecierea în legătură cu ce şi cum scrii dar mai ales

în privinţa talentului de a fotografia esenţa în pozele pe care le-ai expus. În rest, unul vine, altul pleacă, asta e viaţa şi rostul schimbării generaţiilor.

RĂSPUNDEVOTAȚI ECOUL [300] [150] [-1][0 voturi]
mihaelavoicu [19.01.18 19:54:06] »

@iulianic: Cred că este vorba de AEDU-Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană. Cel puțin în Ploiești, ei au organizat un asemenea tur ghidat. Foarte interesant!

Dan&Ema [19.01.18 19:55:00] »

@Michi:

Un articol cu multa emotie! Cat adevar in afirmatia:

dar la nivel individual ai nevoie de repere şi puncte de sprijin

!

Nu m-am gandit niciodata ca va fi prezentata zona strazii Mantuleasa pe AFA. Si intr-un asemenea detaliu. Dar in ce fel? Articol de colectie! Articol care are acel ceva care pe mine ma misca.

Si eu cand revin in diferite locuri dragi, imi amintesc cum arata locul acela cand l-am remarcat prima data sau intr-un context anume. Ne atasam, ne agatam de locuri. Ele devin repere, asa este.

Referitor strict la Mantuleasa si imprejurimi, viata m-a purtat si pe mine de multe ori pe acolo, chiar si cu serviciul, pe strada Plantelor de exemplu. Dar nu am avut ochii pe care i-ati avut, Mama Michi, pentru aceste locuri speciale pentru Dumneavoastra unde

am copilărit, am învăţat, am iubit, m-am căsătorit, am făcut şi crescut copii

.

Felicitari! Special! Va iubesc! Sanatate si numai bine!

mihaelavoicu [19.01.18 20:00:32] »

@Michi: Dar rămâneți pe AFA. Și pe Prieteni! Din când în când, poate vă vor mânca degetele. Numai bine!

tata123 🔱 [22.01.18 15:37:44] »

@Michi: Frumoase și valoroase amintiri - mulțumim pentru expunere. Pe Mântuleasa și în împrejurimi m-am plimbat și eu de vreo două ori în ultimii ani. Încă mai putem vedea case vechi, elemente arhitecturale deosebite, balcoane pline cu flori. Pe Mântuleasa la nr. 9 s-a aflat redacția revistei populare Albina, întemeiată de Spiru Haret la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar și școala în care a învățat Mircea Eliade. Acum, acolo e un teren viran (după demolările din 2002) unde se dorea construirea unui bloc modern (hotnews.ro/stiri-administ ... a-protejata.htm). Istorie urbană și amintiri...

mishu [28.01.18 17:09:05] »

@Michi: Normal ca si acest articol m-a uns pe suflet, cu atat mai mult cu cat multime dintre casele care au aparut in articol au fost fotografiate si de mine tocmai pentru frumusetea lor care trecea dincolo de aspectul de loc parasit si cu atat mai mult cu cat stau cam in zona.

Mare noroc pe noi ca cineva sa ne povesteasca istoria traita si daca as fi fost in tara mi-ar fi placut sa va fiu alaturi in aceasta plimbare.

Felicitari, votat cu mare drag.

Michi [28.01.18 19:48:59] »

@all: Vă mulţumesc din suflet pentru aprecieri şi pentru plimbarea pe care am făcut-o împreună cu atât mai mult cu cât pentru mulţi dintre voi locurile şi amintirea lor vă era cunoscută

profesor73 [08.06.18 12:34:09] »

@Carmen Ion: Frumos articol, scris cu mare sensibilitate.

Ca si @mishu, cum scrie in review, si noi "stam prin zona"

pe la Universitatea Hiperion, tot din Calarasi.

Cu stima,

Sfârșit SECȚIUNE Listă ECOURI scrise la articol

ROG REȚINEȚI:
  • Folosiți rubrica de mai jos (SCRIE ECOU) pentru a solicita informații suplimentare sau pentru a discuta cele postate de autorul articolului (review-ului) de mai sus
  • Dacă ați fost acolo și doriți să ne povestiți experiența dvs, folosiți mai bine linkul ADAUGĂ IMPRESII NOI
  • Dacă doriți să adresați o întrebare tuturor celor care au scris impresii din această destinație: in loc de a scrie un (același) Ecou în "n" rubrici, mai bine inițiati o ÎNTREBARE NOUĂ
    (întrebarea va fi trimisă *automat* tuturor celor care au scris impresii din această destinație)
SCRIE UN ECOU LA ACEST REVIEW
NOTĂ: Puteți folosi ptr formatarea ecoului: [b]...[/b], [i]...[/i], [q]...[/q]
EMOTICOANE ce pot fi folosite SHOW/HIDE
Sfârșit SECȚIUNE SCRIE ECOU

NOTĂ: Rubrica de mai jos vă permite să vă abonați (sau să vă dezabonați) la / de la notificări (înștiințări prin email) atunci când cineva răspunde unui text scris ca ecou mai sus.
Status Abonament Ecouri la acest review - abonament INACTIV [NU primiți înștiințări atunci când se scriu ecouri la acest review]
VREAU înștiințări pe mail când se postează ecouri la acest review
7 utilizatori sunt abonaţi la urmărirea acestui fir de discuţie (primesc instiinţări la adăugarea unui ecou):
Dan&Ema, iulianic, Michi, mihaelavoicu, mishu, profesor73, tata123 🔱
Alte impresii din această RUBRICĂ:


    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre

AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

[C] Copyright 2008-2023 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
AmFostAcolo® este marcă înregistrată
pagină generată în 0.158316850662 sec
ecranul dvs: 1 x 1